De beroepservaringperiode is een periode waarin je -na het behalen van een kwalificerend (master)diploma- beroepservaring opdoet. 

Vanaf afstudeerdatum 1 januari 2015 ben je verplicht om beroepservaring op te doen voordat je je kunt inschrijven in het architectenregister. Inschrijven in het architectenregister is nodig om in Nederland de beschermde titel architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect te mogen voeren. 

Wet op de architectentitel

De titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect zijn beschermd door de Wet op de architectentitel. Je mag deze titels uitsluitend voeren als je staat ingeschreven in het architectenregister. De verplichting tot een beroepservaringperiode is opgenomen in de in 2011 herziene Wet op de architectentitel en in 2012 uitgewerkt in de Regeling Beroepservaringperiode. De eisen waaraan alle deelnemers na het doorlopen van de beroepservaringperiode moeten voldoen staan beschreven als Eindtermen in de Bijlage van de Regeling Beroepservaringperiode. De regeling is vanaf 1 januari 2015 van kracht.

Via de zelfstandige (individuele) route of een geïntegreerd programma

Er zijn twee manieren om de beroepservaringperiode te doorlopen, namelijk via:

  • een zelfstandige (individuele) route;
  • een geïntegreerd programma.

Beide manieren worden beschreven in de sectie Hoe verloopt de beroepservaringperiode. Kies eerst of je de zelfstandige (individuele) route of een geïntegreerd programma wilt volgen. Wil je de zelfstandige route volgen, dan kun je je aanmelden voor de beroepservaringperiode. Wil je het geïntegreerde programma volgen dan moet je eerst je diploma laten erkennen bij het Bureau Architectenregister zodat je je na afronding van je beroepservaringperiode in het register kunt inschrijven. Daarna moet je je nog apart aanmelden voor het geïntegreerd programma op PEPnl.eu!

Duur

De beroepservaringperiode duurt ongeveer 2 jaar als je minimaal 32 uur per week werkt. Werk je minder dan is de beroepservaringperiode langer. Werk je minder dan 20 uur per week gemiddeld dan kun je niet deelnemen aan de beorpservaringperiode.

Kosten

De kosten die samenhangen met de beroepservaringperiode zijn voor rekening van de deelnemer.

Bij het geïntegreerde programma betaal je een vast bedrag voor het doorlopen van de hele beroepservaringperiode aan de organisatie die het geïntegreerde programma aanbiedt. In dat bedrag zijn de kosten verwerkt voor de begeleiding, het start-, tussen- en eindgesprek en alle benodigde inhoudelijke bijeenkomsten en modules.

Bij de zelfstandige (individuele) route betaal je een vast bedrag voor het geheel, inclusief het start-, tussen- en eindgesprek met de Commissie van de Beroepservaringperiode. De totale kosten voor de zelfstandige (individuele) route zijn voor deelnemers die in 2020 starten: €1.200, indien in 3 termijnen wordt betaald is elke termijn €410 (er is geen BTW verschuldigd). 
De benodigde inhoudelijke modules zijn niet inbegrepen. De kosten voor de modules betaal je aan de aanbieders van deze modules. 

De financiering van de kosten voor de beroepservaringperiode is de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Als je zelfstandig ondernemer bent kun je de kosten voor de beroepservaringperiode opvoeren als bedrijfskosten. Als je in loondienst werkt dan kan de werkgever de kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening nemen. Daarnaast kun je een beroep doen op fondsen (zoals de deelregeling talentontwikkeling van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), die mogelijk bij kunnen dragen aan de kosten. 

 

Bureau Architectenregister
Nassauplein 24
2585 EC Den Haag

Bezoek alleen op afspraak